Šv. Pranciškaus iškilmė

Kartu su pranciškonų Kauno brolija paminėta šv. Pranciškaus diena

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Kauno brolija į šventės iškilmę šiais metais pasikvietė ir Kauno kunigų seminarijos kolektyvą. „Kaip mes galime nepasikviesti savo artimiausių kaimynų. Su kaimynais reikia gerai sugyventi“ – sakė Kauno pranciškonų brolijos gvardijonas brolis kun. Tomas Žymantas OFM.

Iškilmė prasidėjo šv. Mišiomis. Seminarijos kolektyvą atstovavo rektorius kun. dr. Ramūnas Norkus, prelatas prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas ir klierikai. Šv. Mišioms vadovavo arkivyskupo sekretorius kun. Vincentas Lizdenis. Taip pat šv. Mišias aukojo kun. Virginijus Lenktaitis, broliai kun. Tomas Žymantas OFM, kun. Antanas Grabnickas OFM, diakonai Bernardas OFM ir Linas OFM.

Ypač pagelbėjo klierikai patarnaudami iškilmės metu. Andrius su Mantu ėmėsi smilkymo pareigų, o Daniel teko atlikti likusius patarnavimus.

Pasibaigus šv. Mišioms prasidėjo koncertas. Nuostabiai dainavo Kauno Sakralinės muzikos mokyklos IMPROVIZES ansamblio vaikai. Maloniai nustebino jaunieji Lietuvos skautai, kurie surengė improvizuotą pasirodymą apie šv. Pranciškų. Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje taip pat vyksta įvairių mokyklų mokinių piešiniu šv. Pranciškaus tema paroda.

Gražiai užbaigti šventę ir jaukiai pabendrauti Kauno pranciškonai visus pakvietė į suneštinę agapę.