Švč. Mergelės Marijos atlaidai

Švč. M. Marijos atlaidai už seminaristus

Į šv. Teresės bažnyčią lapkričio 16-tą dieną susirinko visų Lietuvos kunigų seminarijų vadovai, darbuotojai ir klierikai. Ši Aušros vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidų diena skirta seminaristams. Šv. Mišioms vadovavo Telšių kunigų seminarijos rektorius kan., relig. m. mgr. Jonas AČAS. Šv. Mišiose giedojo Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos choras.

Į atlaidus kartu su seminaristais nuvyko ir Kauno kunigų seminarijos bendruomenė vadovaujama rektoriaus kun. teol. dr. Ramūno NORKAUS.

Nuotraukų galerija