Stojantiems

Kauno kunigų seminarija ruošia kunigus Romos Katalikų Bažnyčiai.

​Į kunigų seminariją priimami pakrikštyti, katalikiškos doros ir tikėjimo vyrai nuo 18 metų, rimtai apsvarstę pašaukimą kunigystei.
Pasiruošimas kunigystei trunka septynerius metus trimis etapais: pirmieji metai skiriami bendram pasiruošimui (propedeutinis kursas); kiti dveji – filosofijos studijoms; dar ketveri – teologijos studijoms.
Stojimui reikalingi dokumentai:

 1. paskutinio paso puslapio ir/arba asmens tapatybės kortelės fotokopija;
 2. autobiografija (laisva forma);
 3. prašymas vyskupui, rašytas ranka;
 4. brandos atestatas;
 5. jei kandidatas turi – kitų turimų mokslo vardų ir laipsnių bei kvalifikacijos pažymos;
 6. vyskupo siuntimas;
 7. charakteristika, parašyta gyvenamosios vietos parapijos klebono;
 8. charakteristika iš mokyklos ar darbovietės;
 9. Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentų pažymos;
 10. sveikatos pažyma;
 11. keturios 3×4 ir viena 6×9 nuotraukos.

Iš klebono gavus charakteristiką, reikia su visais kitais aukščiau nurodytais dokumentais vykti pas vyskupą, kuris duoda nukreipimą į seminariją.
Platesnės informacijos galima teirautis seminarijos sekretoriate arba seminarijos rektoriaus:
9.00 – 16.00 val. darbo dienomis, tel. (37) 32 37 34, el. paštu rastine@kaunoseminarija.lt.
Rektorius kun. Ramūnas Norkus: tel.+370 (618) 60 940 el. paštas: rektorius@kaunoseminarija.lt
Egzaminams kandidatai ruošiasi iš Katalikų Bažnyčios katekizmo.

​”Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą” (Jn 3,16).

Šiandien gyvasis Kristus per jus, broliai, trokšta parodyti ir duoti žmonėms gyvenimo prasmę, sakydamas, jog “Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas” (Jn 14,5).