Parama Kauno kunigų seminarijai

PAREMTI GALITE:
1. Paramą pervesdami tiesiogiai į Kauno kunigų seminarijos sąskaitą:

Pavadinimas: Kauno kunigų seminarija
Adresas: A. Jakšto g. 1, Kaunas 44279, Lietuva
Juridinio asmens kodas:192080483
Bankas: AB “Swedbank”
LT 06 7300 0100 0224 7729

2. Kauno kunigų seminarijai skirdami 1,2 procento savo pajamų mokesčio.
Norėdami 1,2 % savo pajamų mokesčio skirti Kauno kunigų seminarijai, turėtumėte iki einamųjų metų gegužės 1 dienos valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti FR0512 formos 4 -os versijos (naujausios) prašymą.

Prašymą pateikti galima šiais būdais:

– elektroniniu būdu per elektroninio deklaravimo sistemą (rekomenduojama, nes teikiant kitais būdais reikia asmens tapatybę įrodančių dokumentų arba jų kopijų);

– įteikti tiesiogiai VMI. Užpildytą popierinę formą galima pateikti bet kurioje VMI;

– atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą). Užpildytą popierinę formą galima atsiųsti į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Pildydami prašymą įrašykite
aukščiau nurodytus reikiamus Kauno kunigų seminarijos rekvizitus.

Iš anksto dėkojame už Jūsų dosnumą! Jūsų parama mums labai svarbi ir reikalinga!
Už aukotojus ir rėmėjus klierikai meldžiasi kiekvieną ketvirtadienį, 7.30 val. Šventosiose Mišiose.

SEMINARIJOS GERADARIAI:

Angelė Bižienė – UAB Angelma
Gyd. Dalia Regina Railaitė
Kun. Dr. Matas Čyvas (JAV)
Prel. Jonas Staškevičius (Kanada)
Vidmantas Liutkevičius – UAB Eltalis
Audrius Globys
Jadvyga Bakšienė (Šiauliai)
Emilija Plavičius
Veronika Krauzienė
Kazimiera ir Zigmas Ragauskai
Augustinas Šeduikis
Vasiliauskienė Otilija
Monika Giršaitė
Romas Svainauskas (JAV)
Stasys Šiuška (Australija)
Kun. Ernestas Želvys
Jonas Kernazickas
Kauno r. ūkininkai
Jadvyga Radzvilavičienė
Teodora Gustienė
Nijolė Pilipauskienė
Monika Bartikienė
Kęstutis Vaikšnoras
Kan. Jonas Paulauskas
Jonas Grinskis
Edvardas Abukauskas
Alfredas Rinkevičius
Leonas Rudinskas
Vladas Kochanauskas
Ūkininkai Juozas ir Genutė Staliūnai.

Kiti nežinomi aukotojai