Parama Kauno kunigų seminarijai

PAREMTI GALITE:
1. Paramą pervesdami tiesiogiai į Kauno kunigų seminarijos sąskaitą:

Pavadinimas: Kauno kunigų seminarija
Adresas: A. Jakšto g. 1, Kaunas 44279, Lietuva
Juridinio asmens kodas:192080483
Bankas: AB “Swedbank”
LT 06 7300 0100 0224 7729

Iš anksto dėkojame už Jūsų dosnumą! Jūsų parama mums labai svarbi ir reikalinga!
Už aukotojus ir rėmėjus klierikai meldžiasi kiekvieną ketvirtadienį, 7.30 val. Šventosiose Mišiose.

SEMINARIJOS GERADARIAI:

Angelė Bižienė – UAB Angelma
Gyd. Dalia Regina Railaitė
Kun. Dr. Matas Čyvas (JAV)
Prel. Jonas Staškevičius (Kanada)
Vidmantas Liutkevičius – UAB Eltalis
Audrius Globys
Jadvyga Bakšienė (Šiauliai)
Emilija Plavičius
Veronika Krauzienė
Kazimiera ir Zigmas Ragauskai
Augustinas Šeduikis
Vasiliauskienė Otilija
Monika Giršaitė
Romas Svainauskas (JAV)
Stasys Šiuška (Australija)
Kun. Ernestas Želvys
Jonas Kernazickas
Kauno r. ūkininkai
Jadvyga Radzvilavičienė
Teodora Gustienė
Nijolė Pilipauskienė
Monika Bartikienė
Kęstutis Vaikšnoras
Kan. Jonas Paulauskas
Jonas Grinskis
Edvardas Abukauskas
Alfredas Rinkevičius
Leonas Rudinskas
Vladas Kochanauskas
Ūkininkai Juozas ir Genutė Staliūnai.

Kiti nežinomi aukotojai