Rektoriai

1864–1884 m. – Jeronimas Kiprijonas Račkauskas
1888–1899 m. – Gasparas Feliksas Cirtautas
1900–1907 m. – Antanas Karosas
1909–1932 m. – Jonas Mačiulis – Maironis
1932–1940 m. – Pranas Penkauskas
1940–1941 m. – Vincentas Brizgys
1942–1945 m. – Pranas Petraitis
1945–1946 m. – Stasys Gruodis
1946–1947 m. – Pranciškus Venckus
1947–1950 m. – Augustinas Vaitiekaitis
1950–1952 m. – Albinas Jaudegis
1952–1953 m. – Kazimieras Sirūnas
1953–1959 m. – Kazimieras Žitkus
1959–1962 m. – Alfonsas Lapė
1962–1989 m. – Viktoras Butkus
1989–1990 m. – Vladas Michelevičius
1990–1991 m. – Sigitas Tamkevičius
1991–1993 m. – Algis Baniulis
1993–1996 m. – Pranciškus Tamulevičius
1996–1997 m. – Eugenijus Bartulis
1997–2001 m. – Rimantas Norvila
2001–2018 m. – Aurelijus Žukauskas
2018–2023 m.  Ramūnas Norkus

Nuo 2023 m. – Liutauras Vilėniškis