Klierikai

I filosofijos kursas
Kurso globėjas – Pal. Jurgis Matulaitis

"Nieko nebijok, dirbk, aukokis ir stipriai tikėk."
Arminas Pečiulaitis
Arminas Pečiulaitis

Vilkaviškio vyskupija

Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapija

Eividas Meištas
Eividas Meištas

Panevėžio vyskupija

Panevėžio Kristaus Karaliaus parapija
Antanas Staponkus
Antanas Staponkus

Telšių vyskupija

Lauko Sodos šv. Joakimo parapija

Donat Jurevič
Donat Jurevič

Vilniaus arkivyskupija


Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija