Šv. Mišios tik sekmadieniais 10.00 val.
Išpažintys klausomos sekmadieniais 9.30 – 10.00 val.

Pagal atnaujintą Lietuvos Vyskupų Konferencijos informaciją, bažnyčiose viešos pamaldos nevyks iki š.m. sausio 31 d.

Naujienos

 

Sausio 28 dieną iškilmingai šventėme mūsų Seminarijos globėjo Šv. Tomo Akviniečio minėjimą. J.E. kardinolas Sigitas Tamkevičius aukojo Šv. Mišias ir pamoksle priminė reikšmingą Šv. Rašto mintį – “Kokiu saiku seikėjame, tokiu ir mums bus atseikėta.” Neskaičiuokime laiko skiriamo Dievui ir Jis neskaičiuos mums teikiamų malonių.


Šv. Tomo Akviniečio minėjimo išvakarėse, sausio 27 dienos vakare, šventėme iškilmingą Vigiliją. Šventasis yra mūsų Seminarijos ir visų studijuojančių globėjas.  

2020 m. spalio 12 d. Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės globojamas kursas grįžo į seminariją padėkoti Dievui už kunigišką tarnystę ir kurso brolius. Tegu šios šventosios užtarimas džiaugsmuose ir skausmuose lydi ir rodo kelią link Kristaus šviesos.

Kauno kunigų seminarija

A. Jakšto g. 1, Kaunas, Lietuva 44279​

rastine@kaunoseminarija.lt​

Tel. (37) 32 37 34