Seminarijos Švč. Trejybės bažnyčioje Šv. Mišios tik sekmadieniais 10.00 val. adresu Rotušės a. 22, Kaunas.

Išpažintys klausomos sekmadieniais 9.30 – 10.00 val.

Naujienos

Kauno kunigų seminarijoje pamintas prelato Vytauto Stepono Vaičiūno aštuoniasdešimtmetis.

Kaip Dievas gydo?

Apie Dievo gydymą dalinosi mintimis LSMU Kauno ligoninės kapelionas kun. Kęstutis Genys.

Kauno Švč. Trejybės bažnyčios ir Kauno Kunigų Seminarijos bendruomenės piligriminė kelionė į Punską ir Sokulką.

Šv. Mišios su Telšių seminarijos klierikais

Šv. Mišiose dalyvavo Telšių V. Borisevičiaus seminarijos klierikai. Jose buvo meldžiamasi už onkologinius ligonius ir neišnešiotus kūdikius. Šv. Mišias palydėjo smuikininkų E. Daukšytės ir A. Banko muzika.

Atvykę iš parengiamojo kurso Telšiuose klierikai toliau tęs studijas Kaune.

Devintinės Švč. Trejybės bažnyčioje Kaune

Devintinių iškilmė

Devintinių iškilmės šv. Mišias aukojo brolis Rolandas Taučius OFM.

Tituliniai Švč. Trejybės atlaidai

Tituliniai Švč. Trejybės atlaidai ir Tėvo dienos paminėjimas Kauno Švč. Trejybės bažnyčioje.

Kunigystės 40 metų paminėjimas.

Birželio 30 d. į Kauno kunigų seminariją rinkosi kunigai, kurie šventė 40 m. Kunigystės sukaktį.

Misionierės Michele Moran iš Didžiosios Britanijos konferencija

br. Andrzej Biniek OFMCap

Ketvirtą Gavėnios sekmadienį (Laetare) šv.Mišias aukojo kapucinas br. Andrzej Biniek OFMCap

Sausio 29-tą dieną buvo aukojamos šv. Mišios paminint ilgametį seminarijos dėstytoją mons. doc. Pranciškų TAMULEVIČIŲ. Šią dieną sukanka lygiai 100 metų nuo jo gimimo.

Sinodo susitikimas

Sinodas tęsiasi

Sinodas tęsiasi. Įžengėme į naują tarpsnį, kuriame Sinodo generalinis sekretoriatas vėl prašo mūsų įžvalgų. Dalinamės jomis.

Lapričio 16-os dienos Aušros vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai buvo skirti Lietuvos kunigų seminarijoms.

Sinodinis kelias Švč. Trejybės bažnyčioje Kaune

Praeitų metų rudenį popiežius Pranciškus pakvietė viso pasaulio bažnyčias į sinodinį kelią. Visose pasaulio vyskupijose jis prasidėjo spalio 17 dieną. „Esu įsitikinęs, …

Kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ kunigiškos tarnystės 60-ties metų sukaktis

Antrą šv. Velykų dieną kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ šventė 60-ties metų kunigystės sukaktį. 1990-1991 metais kardinolas buvo Kauno kunigų seminarijos rektoriumi.

Švč. Trejybės bažnyčia

Vasario 17-tą dieną Kauno kunigų seminarija šventė Švč. Trejybės bažnyčios atšventinimo 40-ąsias metines.

II gavėnios penktadienį, kovo 5 dienos vakarą, ėjome Kryžiaus kelią melsdamiesi įvairiomis intencijomis ir tikėdami, kad Kristus yra tarp mūsų. Jis yra ir Kelias, ir Tikslas. Einant su Jėzumis pasieksime Dangaus Karalystę, kurios ir meldžiame sau ir visai Dievo Tautai.

 


Kovo 4 dieną, Seminarijoje švenčiant Šv. Kazimiero iškilmę, Šventąsias Mišias aukojo J. Em. kardinolas Sigitas Tamkevičius, homilijoje akcentavo šventojo besąlyginį atsidavimą Dievo valiai. Prašome šio dangiškojo Lietuvos ir jaunimo globėjo užtarimo melsdamiesi jo iškilmės dieną. 

Kovo 3 dieną, šventėme Šv. Kazimiero iškilmės vigiliją, kuriai vadovavo Seminarijos rektorius R. Norkus. Pamoksle rektorius priminė šio šventojo meilę Jėzui ir Švč. Mergelei Marijai. Šv. Kazimieras yra Lietuvos ir jaunimo globėjas. Būdamas LDK ir Lenkijos karalaitis pasirinko bendrauti su vargšais, vertino kiekvieną žmogų neskirstydamas pagal materialinę padėtį. Jis yra puikus kuklumo pavyzdys, skatinantis pasirinkti krikščioniškas vertybes prabangos ir malonumų aplinkoje.

 

Kovo 2 dieną Seminarijoje šventėme ypatingą sukaktį – II kurso seminaristo Broniaus 50-ties metų jubiliejų. Šventąją Mišių Auką aukojo, Broniui Popiežiaus Pranciškaus Apaštalinio palaiminimo raštą ir įgaliotas palaiminimą suteikė J.E. J. Ivanauskas. Po Šv. Mišių visi drauge džiaugėmės bendryste dėkodami Dievui už Broniaus pašaukimą.