Šv. Mišios tik sekmadieniais 10.00 val.
Išpažintys klausomos sekmadieniais 9.30 – 10.00 val.

Naujienos

II gavėnios penktadienį, kovo 5 dienos vakarą, ėjome Kryžiaus kelią melsdamiesi įvairiomis intencijomis ir tikėdami, kad Kristus yra tarp mūsų. Jis yra ir Kelias, ir Tikslas. Einant su Jėzumis pasieksime Dangaus Karalystę, kurios ir meldžiame sau ir visai Dievo Tautai.

 


Kovo 4 dieną, Seminarijoje švenčiant Šv. Kazimiero iškilmę, Šventąsias Mišias aukojo J. Em. kardinolas Sigitas Tamkevičius, homilijoje akcentavo šventojo besąlyginį atsidavimą Dievo valiai. Prašome šio dangiškojo Lietuvos ir jaunimo globėjo užtarimo melsdamiesi jo iškilmės dieną. 

Kovo 3 dieną, šventėme Šv. Kazimiero iškilmės vigiliją, kuriai vadovavo Seminarijos rektorius R. Norkus. Pamoksle rektorius priminė šio šventojo meilę Jėzui ir Švč. Mergelei Marijai. Šv. Kazimieras yra Lietuvos ir jaunimo globėjas. Būdamas LDK ir Lenkijos karalaitis pasirinko bendrauti su vargšais, vertino kiekvieną žmogų neskirstydamas pagal materialinę padėtį. Jis yra puikus kuklumo pavyzdys, skatinantis pasirinkti krikščioniškas vertybes prabangos ir malonumų aplinkoje.

 

Kovo 2 dieną Seminarijoje šventėme ypatingą sukaktį – II kurso seminaristo Broniaus 50-ties metų jubiliejų. Šventąją Mišių Auką aukojo, Broniui Popiežiaus Pranciškaus Apaštalinio palaiminimo raštą ir įgaliotas palaiminimą suteikė J.E. J. Ivanauskas. Po Šv. Mišių visi drauge džiaugėmės bendryste dėkodami Dievui už Broniaus pašaukimą. 


Kauno kunigų seminarija

A. Jakšto g. 1, Kaunas, Lietuva 44279​

rastine@kaunoseminarija.lt​

Tel. (37) 32 37 34