Šv. Mišios tik sekmadieniais 10.00 val.
Išpažintys klausomos sekmadieniais 9.30 – 10.00 val.

Naujienos

 

Vasario 3 dieną meldėmės iškilmingoje Švč. Sakramento adoracijoje, klausėme konferencijos, kurią vedė mons. doc. dr. Artūras Jagelavičius. Kartu šventėme Šv. Mišių auką, technologijų pagalba kartu su mumis galėjo melstis daug tikinčiųjų, dėkojame Jums už bendrą maldą!

Vasario 2 dieną šventėme Kristaus Paaukojimą Šventykloje (Grabnyčias), J.E. arkivyskupas Kęstutis Kėvalas aukojo Šv. Mišias ir jų metu šventino žvakes. Žvakės simbolizuoja Jėzų Kristų, kuris mums šviečia rodydamas kelią pas Tėvą. Tikėdami ir džiūgaudami pasitikime Išganytoją “šviesą pagonims apšviesti ir Izraelio tautos garbę”.

 

Sausio 28 dieną iškilmingai šventėme mūsų Seminarijos globėjo Šv. Tomo Akviniečio minėjimą. J.E. kardinolas Sigitas Tamkevičius aukojo Šv. Mišias ir pamoksle priminė reikšmingą Šv. Rašto mintį – “Kokiu saiku seikėjame, tokiu ir mums bus atseikėta.” Neskaičiuokime laiko skiriamo Dievui ir Jis neskaičiuos mums teikiamų malonių.

Kauno kunigų seminarija

A. Jakšto g. 1, Kaunas, Lietuva 44279​

rastine@kaunoseminarija.lt​

Tel. (37) 32 37 34