Informacija dėl 
 Šv. Mišių seminarijos bažnyčioje užsakymo

Yra galimybė užsakyti Šv. Mišias, kurios jūsų pasirinktą dieną bus aukojamos Kauno Kunigų Seminarijos Švč. Trejybės bažnyčioje dalyvaujant Kunigų Seminarijos auklėtiniams.

Užsakyti Šv. Mišias galima šiuo el. paštu: norkusr@gmail.com arba mob. +37061860940

Visada bus atsiųstas atsakymas į laišką ar sms žinutę.

Nesant galimybės perduoti auką į rankas, ją galima pervesti į Seminarijos sąskaitą, tačiau mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti už kurios dienos šv. Mišias yra aukojama, pvz.: „Auka už balandžio 5 d. šv. Mišias“

Kauno Kunigų Seminarija
AB „Swedbank“, a/s LT 58 7300 0100 3429 8018