Informacija dėl 
 Šv. Mišių seminarijos bažnyčioje užsakymo

Yra galimybė užsakyti Šv. Mišias, kurios jūsų pasirinktą dieną bus aukojamos Kauno Kunigų Seminarijos Švč. Trejybės bažnyčioje dalyvaujant Kunigų Seminarijos auklėtiniams.

Nesant galimybės perduoti auką į rankas, ją galima pervesti į Seminarijos sąskaitą, tačiau mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti už kurios dienos šv. Mišias yra aukojama, pvz.: „Auka už balandžio 5 d. šv. Mišias“

Kauno Kunigų Seminarija
AB „Swedbank“, a/s LT 58 7300 0100 3429 8018