Ką Šventoji Dvasia sako mums kaip Bažnyčiai

Kovo 30 d. Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje Kaune buvo susitikimas su misioniere ir evangelizacijos misijos lydere iš Didžiosios Britanijos Michele Moran tema „Ką Šventoji Dvasia sako mums kaip Bažnyčiai“.

Svečią pristatė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.

Vyko dvi konferencijos, kurių metu Michele dalinosi mintimis kaip šiandien atsiliepti į Šventosios Dvasios balsą.

Viešnia akcentavo Sekmines ir išskyrė tris esminius momentus: pūstelėjo Šventosios Dvasios vėjas, ant kiekvieno asmeniškai nusileido ugnies liežuviai ir bažnyčia išėjo į žmones tuo pabrėždama save kaip misijinę bažnyčią. Taigi, bažnyčia egzistuoja tam, kad evangelizuoti.

Labai svarbus asmeninis susitikimas su Dievu. Tiek popiežius Benediktas XVI tą akcentavo, tiek ir dabartinis popiežius Pranciškus pabrėžia kaip tai svarbu.

Michele pateikė įdomią statistiką: tik 30 proc. pasaulio žmonių girdėję apie Gerąją naujieną ir laiko save katalikais, tačiau tik pusė jų praktikuoja, lanko bažnyčią ir priima Sakramentus. Versle tokie skaičiai rodytų krizę. Tačiau Jėzus pažadėjo su mumis būti iki dienų pabaigos. Jis sako – prabuskite, eikite į priekį.

Dar viena problema, pasak viešnios, kad žmonės linkę neigti. Lyg nieko nevyksta, problemos nėra, arba viskas išsispręs savaime. Bet reikia Šventosios Dvasios išsiliejimo mumyse. Tik ar pasiruošę tai priimti? Tai galime padaryti per maldą.

Per šių metų Velykas mes įžengsime į ypatigą laikotarpį. 2033 metais minėsime Jėzaus Kristaus mirties ir Prisikėlimo 2000 metų jubiliejų. Įeiname į dešimties metų laikotarpį iki šio jubiliejaus. Analogišką atvejį turėjome 1990-2000 metais kai minėjome Įsikūnijimo jubiliejų. Turėtume dar kartą pamąstyti kokius naujus dalykus Viešpats daro mumyse.

Antroje konferencijoje Michele kvietė įsiklausyti į tai ką Šventoji Dvasia mums šneka.

Pirmasis Šventosios Dvasios kvietimas yra augti tikėjime.

Antras kvietimas – mes esame kviečiami į šventumą. Kaip šventumas atrodo? Dažniausiai įsivaizduojama, kad šventumo požymis yra daug melstis. Dvasinės pratybos yra gerai, tačiau yra pvojus, kad tai gali tapti našta. Dvasiniam gyvenimui reikalinga disciplina. Šventumui ypač svarbu, kad mūsų diena turėtų pusiausvyrą. Šventumas ateina tada, kai mūsų gyvenimas tampa subalansuotas. Tada mes pradedame spindėti Kristų, mes patys tampame spindintys ir patrauklūs.

Trečias kvietimas yra į vienybę. Kūnas veikia gerai tik tada, kai kiekvienas narys gerai atlieka savo funkciją. Kiekvienas narys turi atlikti savo funkciją ir nekartoti kitą narį. Dar svarbu vienybė. Lektorė pateikė pavyzdį iš gyvūnų pasaulio: tik bandoje gyvūnai būna stiprūs ir saugūs. Jei gyvūnas atsiskiria iš bandos dažnai jis tampa auka ir pražūva. Netgi, pasak Michele, egzistuoja individualizmo nuodėmė. Mes esame stipriausi kai stengiamės bendradarbiauti.

Ketvirta – reikia būti ištikimiems. Mes esame Viešpaties Karalystės tarnyboje pagal savo gebėjimus. Dievas kiekvienam skyrė asmeninę misiją.

Michelle Moran kartu su vyru Peteriu (Didžioji Britanija) prieš 37 metus įsteigė evangelizacinę katalikų bendruomenę „Sion“. Misionierių pora daugiau nei 30 metų tarnauja Bažnyčioje.

Londono universitete įgijusi religinių studijų ir sociologijos bakalauro, o Kembridžo universiteto Teologijos fakultete – pastoracinės teologijos magistro laipsnį, Michelle Moran daugiau kaip 10 metų vadovavo Tarptautinei katalikų charizminio atsinaujinimo tarnybai ICCRS. 8-erius metus buvo Popiežiškosios pasauliečių reikalų tarybos narė, o 2016 metais Popiežius Pranciškus ją paskyrė dirbti įkuriant naują struktūrą – Atsinaujinimo ir misijos Bažnyčioje tarnybą. Šiandien kaip pamokslininkė nuolat keliauja po pasaulį, veda konferencijas lyderiams, rašo straipsnius religiniams žurnalams ir laikraščiams, yra keleto knygų apie evangelizaciją autorė.

Peteris yra muzikantas, nuolat vadovauja šlovinimui. Dalyvauja pastoracinėje tarnystėje, mentorystėje ir dvasiniame vadovavime.