Kunigystės 40 metų paminėjimas.

Kunigystės 40 metų paminėjimas

Birželio 30 d. į Kauno kunigų seminariją rinkosi kunigai, kurie šventė 40 m. Kunigystės sukaktį.

Į šventę atvyko kunigai: P. Čivilis, A. Genutis, D. Jasulaitis, G. Bulevičius, E. Marcinkevičius, R. Dulskis, S. Anužis, S. Kazėnas SJ

Tai šv. Teresėlės globojamas kursas. Skambant šv. Teresėlės giesmei kursas pradėjo padėkos šv. Mišias Kauno seminarijos švč. Trejybės bažnyčioje. Homiliją sakė prof. kun. R. Dulskis. Po šv. Mišių giedojo gegužines pamaldas prie švč. M. Marijos Ramintojos paveikslo. Po to nusifotografavo prie arkiv. J. Skvirecko pagaminto altoriaus, prie jo seminarijos studijų metu minėtas kursas melsdavosi šv. Mišių metu. 

Kunigystės 40 metų paminėjimas.
Kunigystės 40 metų paminėjimas.