Tituliniai Švč. Trejybės atlaidai

Tituliniai Švč. Trejybės atlaidai

Audrius Sriubas

2023 Birželio 4 d.

Pirmą sekmadienį po Sekminių bažnyčioje minima Švenčiausioji Trejybė. Kauno Švč. Trejybės bažnyčioje šią dieną vyko Švenčiausios Trejybės tituliniai atlaidai. Šį kartą šventė sutapo su Tėvo diena. Todėl tai buvo dviguba šventė.

Šventoms Mišioms vadovauti bažnyčios rektorius pakvietė prof. kun. Romualdą Dulskį.

Pamoksle profesorius priminė, kad į bažnyčią mes ateiname priimti Dievą, persismelkti juo. Bažnyčia yra Kristaus. Ne kunigų ir ne vyskupų. Kunigas palietė ir Sinodo temą atkreipdamas dėmesį, kad pasauliečiai dažnai turi geresnių įžvalgų nei vyskupai ar net pats Popiežius. Jas žmonės turi išsakyti. Pastabos rodo, kad žmogus nori matyti gražesnį ir geresnį Pasaulį, nori kažką keisti. Kristus atėjo gelbėti Pasaulio. Ir mes jį turime gelbėti gerais darbais, puoselėdami jį. Reikia ieškoti tų vietų kur mes galime padėti, kurias galime užpildyti savo gerumu.

Šv. Mišių pabaigoje rektorato bendruomenė pasveikino bažnyčios rektorių kun. Ramūną Norkų. Šiandien sukanka šešiolika metų kai jis buvo įšventintas kunigu.

Tituliniai Švč. Trejybės atlaidai
Procesija.
Tituliniai Švč. Trejybės atlaidai
Prof. kun. Romualdas Dulskis sako pamokslą.
Tituliniai Švč. Trejybės atlaidai
Prof. kun. Romualdas Dulskis aukoja Šv. Mišias.
Tituliniai Švč. Trejybės atlaidai
Bendruomenės narė Judita padėkojo prof. kun. Romualdui Dulskiui už Šv. Mišių auką.
Tituliniai Švč. Trejybės atlaidai
Bendruomenės narė Margarita sveikina rektorių kun. Ramūną Norkų su 16 metų kunigystės sukaktimi.
Bažnyčios rektorius kun. Ramūnas Norkus.