Seminaristai pradeda naujus mokslo metus

Audrius Sriubas

Užbaigę paruošiamąjį kursą Telšių kunigų seminarijoje klierikai toliau mokslus tęs Kauno kunigų seminarijoje. Šiais metais – su nauju rektoriumi kun. Liutauru Vilėniškiu. Kaune seminaristų laukia filosofijos studijos.

Mokslo metus klierikai pradėjo rekolekcijomis Palendrių vienuolyne, o šeštadienį skyrė Švč. Mergelės Marijos atlaidams Šiluvoje.

Šiandien visi penki klierikai Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje prie altoriaus patarnavo rektoriui kun. Liutaurui Vilėniškiui aukojant Šv. Mišių auką.

Nuotraukų galerija: