Šv. Mišios su Telšių seminarijos klierikais

Šv. Mišios kartu su Telšių Vincento Borisevičiaus seminarijos klierikais

Audrius Sriubas

Šv. Mišios vyko kartu su klierikais iš Telšių seminarijos. Juos į Kauną atlydėjo parengiamojo kurso vadovas kun. Vilius Viktoravičius. Jau kitais metais atvykę studentai tęs studijas čia, Kauno kunigų seminarijoje.

Kiekvieno mėnesio trečią sekmadienį Kauno Švč. Trejybės bažnyčioje meldžiamasi už onkologinius ligonius. Pastarąjį trečiąjį sekmadienį buvo meldžiamasi ir už neišnešiotus kūdikius.

Į šv. Mišias atvyko du žinomi smuikininkai: svečias ir Kanados Atis Bankas ir Paulina Daukšytė. Svečias dar 1982 metais emigravo į Kanadą. Ten grojo Toronto nacionaliniame orkestre. Paulina šioje bažnyčioje palydi šv. Mišias muzika jau ne pirmą kartą.

Pamokslą pasakė svečias iš Telšių kun. Vilius Viktoravičius. Šiandieną klausėmės Evangelijos pagal Matą apie talentų palyginimą. Joje evangelistas pasakoja apie šeimininką, kuris išvykdamas tarnams patikėjo savo turtą – talentus: vienam penkis, kitam du, trečiam vieną. Tuo metu vieną talentą galėjai uždirbti triūsdamas net 20 metų. Grįžus pirmieji du tarnai grąžino talentus su palūkanomis, o trečiasis jo neinvestavo ir grąžino kiek buvo duota. Kun. Vilius homilijoje klausė: kaip mes panaudojame savo talentus? Vienas gal turi talentą kurti muziką, kitas tapyti, trečias daryti verslą. Labai svarbu pažinti save ir savo talentus. Juos panaudoti, o ne užkasti kaip tą padarė trečiasis tarnas. Panaudodami savo talentus mes dovanojame meilę. Tai yra tarnystės esmė – dovanoti meilę. Tik vergas dirba, kad prasimaitintų be perpsektyvos į ateitį, o darbininkas dirba tik tam, kad uždirbtų, kad praturtėtų. Tarnaudami mes žinome šeimininko valią ir ją vykdome su meile. Pirmoji tarnaitė buvo Švč. Mergelė Marija – Viešpaties tarnaitė.

Šv. Mišių pabaigoje visi norintys buvo palaiminti su Šv. Kryžiaus relikvija.

Nuotraukos Audriaus Sriubo.