Piligriminė kelionė į Punską ir Sokulką

Audrius Sriubas

Pirmą Gavėnios šeštadienį Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. Liutauras Vilėniškis seminarijos bei Švč. Trejybės bažnyčios bendruomenes pakvietė į piligriminę kelionę pas mūsų kaimynus lenkus. Aplankysime Punsko lietuvių bendruomenę ir vyksime į Sokulką susipažinti su ten įvykusiu Eucharistiniu stebuklu.

Susirinko dvidešimt penkių piligrimų grupė. Kelionė neprailgo. Jos metu daug meldėmės, o ses. Gražina labai įdomiai papasakojo apie pal. Jurgį Matulaitį. Važiuojant Augustavo apylinkėmis daugeliui buvo netikėta sužinoti, kad šios žemės anksčiau priklausė Vilniaus vyskupijai ir jas vizitavo pal. Jurgis Matulaitis.

Punske mus pasitiko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios vikaras kun. Povilas Slaminis ir čia gimusi bei užaugusi lietuvė Nastutė Sidarienė. Nastutė mus supažindino su bažnyčia, parodė muziejaus ekspozicijas. Tai jau trečioji bažnyčia Punske. Pirmoji buvo pastatyta kai buvo įkurta parapija 1597 metais. Ji sudegė. Toks pts likimas ištiko ir antrąją. O trečioji, kuriai jau per šimtas metų, stovi iki dabar. Bažnyčioje kabo seniausias išlikęs kūrinys – Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų paveikslas, kurios vardu ir pavadinta bažnyčia. Jis buvo išgelbėtas iš anksčiau degusios bažnyčios. Muziejuje paliko didelį įspūdį įrašas eksponuojamame Vatikano dokumente, kuriame nurodyta, kad Punsko bažnyčioje visada privalo būti lietuvis kunigas, arba kunigas, kuris moka lietuvių kalbą. Šio dokumento nurodymo privalu laikytis. Muziejuje taip pat daug eksponatų rodančių lietuvių etnografijos tradicijas. Didelį įspūdį paliko margučių kolekcija. Reikia atkreipti dėmesį, kad muziejus įrengtas tik už lietuvių lėšas.

Po ekskursijos punskiečiai pakvietė pasivaišinti kava, arbata ir nuostabaus skonio punskietės Onutės keptais pyragais bei tortu.

Toliau kelionė tęsėsi iki Sokulkos. Netoli Baltarusijos sienos esantis miestelis garsus čia įvykusiu Eucharistiniu stebuklu. Jis įvyko 2008 metais. Apie stebuklą išsamiai papasakojo dekanas kun. Stanislaw Gniedziejko. Komunijos dalinimo metu vienas Komunikantas nukrito ant žemės. Pagal bažnyčios taisykles jis buvo įdėtas į vandenį, kad ištirptų. Bet jis neištirpo, o ant jo atsirado dėmė. Ištyrus paaiškėjo, kad ji turi širdies audinio savybių. Dabar šis Komunikantas yra eksponuojamas šoniniame altoriuje.

Po susipažinimo su Eucharistiniu stebuklu buvo aukojamos šv. Mišios. Joms vadovavo Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. Liutauras Vilėniškis. Asistavo seminarijos klierikai.

Nuotraukų galerija