Paminėtas prel. Vytauto Stepono Vaičiūno 80-metis

Kovo 7-tą dieną ilgametis Kauno seminarijos dėstytojas profesorius Vytautas Staponas Vaičiūnas šventė savo aštuonesdešimtmetį. Šia proga kovo 17-tą dieną sekmadienį vyskupai, kunigai, pasauliečiai susirinko jubiliatą pasveikinti ir dalyvauti šv. Mišių aukoje. Šv. Mišias celebravo pats prelatas, o koncelebravo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Taip pat dalyvavo kadinolas Sigitas Tamkevičius bei Lietuvos vyskupai. Giedojo vyrų choras PERKŪNAS.

Leave a Comment